Werkwijze van Creative Solutions.

Oriënterend gesprek.

Elke website is een uniek project dat individueel wordt bestudeerd, dus ook uw website.
Een oriënterend gesprek ligt aan de basis van elk project.
Hierbij worden onder andere de doelgroep, eisen, interactieve mogelijkheden, grafische elementen en dergelijke vastgelegd die u van uw project verwacht.
Naar aanleiding van dit gesprek wordt ook een gepersonaliseerde offerte opgesteld.

Opstellen van een actieplan.

Nadat u de offerte bevestigd hebt wordt er een actieplan uitgewerkt. De elementen die besproken werden tijdens het oriënterende gesprek worden hierin opgenomen.
Alle beschikbare materialen zoals brochures, reclame folders, ... die als basis kunnen dienen voor het ontwikkelen van uw project worden verwerkt tot een tekstversie van de website.

Ontwikkelen van de grafische omgeving.

Daarna wordt de grafische omgeving van de website uitgewerkt. Bij de vormgeving van uw website is het belangrijk dat deze aansluit bij de filosofie van uw onderneming.
Het ontwerp dat Creative Solutions voorsteld is dan ook meestal gebaseerd op uw bestaande huisstijl.

Publiceren en promotie van uw website.

Na uw goedkeuring van het project zal de website op het Internet gepubliceerd worden.
Om gevonden te worden zal de website ook bij verschillende zoekmachines zoals Google geregistreerd worden.

Nazorg en aanpassingen.

Het is nodig om uw website steeds up to date te houden. Hiervoor kan u zelf zorgen of gebruik maken van de diensten van Creative Solutions. Aan u de keuze.

Indien u op regelmatige basis wijzigingen aanbrengt kan een onderhoudscontract of een Content Management Software pakket (kortweg CMS) een ideale oplossing bieden.

 

Creative Solutions © 2008 - alle rechten voorbehouden.
Teksten, lay-out, afbeeldingen, animaties, scripts en andere onderdelen van deze site vallen onder de bescherming van het auteursrecht.
Creative Solutions geeft u echter de toelating om de vermelde gegevens te kopiëren, af te drukken en aan te wenden op voorwaarde dat deze gegevens louter voor persoonlijke doeleinden worden aangewend, en met uitsluiting van elke verdere verveelvoudiging, distributie, commercialisatie of exploitatie onder derden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is verleend door Creative Solutions.